Five soft, demolition bodies and the scraping noise of their thudding. 

 

Het traject.

De sierplint die het gebouw omrand is opgetrokken uit zwarte basalt blokken en is waarschijnlijk een afgeleide van een praktische, bouwkundige toepassing uit de klassieke architectuur. Destijds werden gebouwen voorzien van een opbouw van ruw behakte blokken gesteente. Een robuuste stootrand die was bedoeld om de roering op straatniveau te kunnen opvangen en camoufleren.

Om het relief van de stootrand in kaart te kunnen brengen, heb ik een profiel aan de gevel bevestigd vlak boven de sierplint (afbeelding A). Dat profiel dient om een camera langs het gebouw te laten lopen. Het gebouw functioneert dan niet zozeer als sokkel maar als als statief. Afbeelding B toont een still uit een video-opname waarbij de camera loodrecht naar beneden was gericht. Het relief dat zichtbaar wordt heb ik getraceerd en vereenvoudigd in afbeeldingen C en D. 

Omgekeerde wereld.

De stootrand en het schraap patroon dat achterbleef op mijn camera na de bovenstaande actie brachten me bij de volgende inversie; het is niet zozeer het geweld dat het huidige gebouw in de nabije toekomst zal worden aangedaan maar het geweld of de indruk die het gebouw achterlaat op andere dingen; kleine, zachte sloopkogels. 

Afbeeldingen A/B/C/D

1/8
1/4