top of page

Steunen van organisaties/initiatieven die zich richten op optimalisatie van Land/bosbouw en verbetering van land/bosbouw methodes (herbebossing)

 

Stoppen met het steunen (of steun vragen) van organisaties die dat juist niet doen 

Hergebruik <> tentoonstellingsontwerp

 

Duurzaam inkopen van technologie (keurmerken) 

 

Delen van voorraden, delen van energie, in kaart brengen voorraden

 

Transparantie/ opslag /maten notatie 

 

Bundelen transport en zoeken naar emissie vrije mogelijkheden

 

Sluiten keten

 

Niet weggooien als uitgangspunt 

 

Creatief omgaan met opslag mogelijkheden

Reststroom aan het begin van het productie proces agenderen

 

Museumgoed en andere verhuurders van tentoonstellingsontwerp

 

Transitie Lokale partners vs bestaande relaties

 

Agenda eerder communiceren met vaste partners

 

Maatwerk in de planning

 

Tijd vrijmaken voor hergebruik

Water opvang

 

Papier in papierbak

 

In tact laten van materialen, niet meer voegen, niet verlijmen, slimme verbindingen

bottom of page